2020 in cijfers

In 2020 (2019) zijn we 1279 (1134) uur op de molen geweest, waarvan 1142 (967) uur onbelast gedraaid is en er tijdens 117 (149) uur is gemalen. 12 (18) uur was er onvoldoende wind of was niet mogelijk te draaien vanwege onderhoudswerk. Aan het eind van het jaar had de bovenas 652.300 (594.500) omwentelingen gemaakt. Dit jaar is er veel aan onderhoud gedaan door de vrijwilligers. In totaal is er 340 (100) uur getimmerd, geschilderd of zijn besteed aan kleine herstelwerkzaamheden. De geslaagde vrijwillige molenaars: Dirk-Jan Abelskamp, Jaap de Nooijer, Marcel Pot en Ruud Hoornenborg (slaagde in november) zorgden ervoor dat de molen op 215 (203) dagen draaide. De Mio's (molenaars in opleiding) Esther Velner, Simon Mulder, Johan van de Bunt en Eli Langkun versterkten het molenteam. Daarnaast komen nog twee leerlingen van de Bolwerksmolen uit Deventer over de vloer: Frank van Belle en Wilberd Bakker. Vincent Seubring, Gerrit van de Pol en Roel van Daalen sprongen bij waar nodig. Fons Slot, de buurman maakte zich onmisbaar door zijn werk om het molenterrein in topconditie te houden. In 2020 werd 6356 (8405) kg veevoer gemalen. Aan consumptiemeel werd 1975 (4935) kg baktarwe en 550 (1015) kg spelt vermalen. Vanwege Corona was de molen maar een klein deel van het jaar toegankelijk, onze klanten werden aan de voet van de molen bedient vanaf de stelling. In totaal bezochten ruim 2200 (2511) mensen het molenterrein.
Van Zuijlen - De Lekkere Bakker!

Twitter