Geschiedenis van de Molen Nooitgedacht

garssen1950Warnsveld1946De geschiedenis van de molen gaat terug tot het midden van de vorige eeuw. Eind 1850 liet de landbouwer Derk Jan Oudenampsen, geboren in Warnsveld in 1815 de achtkante stellingkorenmolen ‘Nooit Gedacht’ bouwen. Hij had kort daarvoor een stuk land aangekocht, de Hunnekinkskamp.
De molen werd ingericht voor het malen van koren en eek (eek komt van de bast van eikenbomen en werd gemalen als looistof voor leerlooierijen). In 1854 werd het molenaarshuis erbij gebouwd.
Vanwege Oldenampsen’s zijn slechte gezondheid was hij genoodzaakt om in 1858 de molen over te doen aan Herman Hendrikus Kok. Deze molenaarszoon uit Zutphen moest daarvoor een lening afsluiten bij Willem Baron van Heeckeren van Waliën. Het ging om ƒ 6000,-.

Twee jaar later sluit hij opnieuw een lening van ƒ 3000,- af om in het woonhuis een stoommachine met een aantal stenen op te stellen. Deze stoommachine heeft er tot 1947 nog gestaan. Ondanks de uitbereiding gaan de zaken voor Kok niet goed. In 1869 blijkt dat hij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. De bezittingen worden in een openbare verkoop in herberg ‘De Pauw’ in april 1869 in delen verkocht. Het woonhuis met daarin gevestigd, de in volle werking zijnde stoomkorenmolen met twee paar stenen en twee grote builen, wordt verkocht aan de landbouwers Gerrit Jan Uenk en Jan Willem Heuvelink voor een bedrag van ƒ 4000,-. De wind-, koren-, schors-, pel- en lijnmeelmolen met drie paar korenstenen en verdere gereedschappen worden aangekocht door zijn knecht Jan Garssen. Slechts twee weken na zijn aankoop, op 8 mei 1869, brandde de molen af als gevolg van blikseminslag. In de notulen van 31 mei 1869, van de gemeenteraad van Warnsveld, wordt een verslag over deze       brand vastgelegd.

In hetzelfde jaar wordt de molen op de overgebleven stenen voet herbouwd. Het bestek voor de wederopbouw vermeldt als verplichting dat de aannemer moest zorgen dat er op 14 oktober 1869 alweer met een koppel stenen kon worden gemalen. Een dikke vier jaar later is Garssen in staat om ook de huizen en het erf bij de molen te kopen van Gerrit Jan Uenk en Jan Willem Heuvelink. Dat er wel eens problemen met klanten waren, blijkt uit een notulenboek van Het Oude en Nieuwe Gasthuis van Zutphen.
In Augustus 1878 vraagt Garssen of hij weer in aanmerking kan komen om koren van het Gasthuis te mogen malen. Maar men is daartoe niet genegen, omdat hij granen van verschillende klanten niet gescheiden zou hebben gehouden.

Nog twee maal zal blikseminslag de molen in brand zetten. Op 21 april 1891 bleef de schade gelukkig beperkt. Anders verging het de molen op 19 maart in 1905. Wederom brandde de molen af. Na het herstel van de stenen voet bouwde molenmaker De Graaf uit Zwolle weer een nieuwe molen die in augustus van hetzelfde jaar weer maalvaardig was.
Tot 1971 is de molen in bezit gebleven van de familie Garssen. Sinds 1973 is de molen het bezit van de ‘Vereniging de Hollandsche Molen’.

1954


Van Zuijlen - De Lekkere Bakker!

Twitter